Ga naar hoofdinhoud

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Vierdaagse Alblasserwaard (een initatief van Den Hâneker en Stap & Trap). Ons website-adres is: http://vierdaagsealblasserwaard.nl. Wij hebben als doel om mensen te laten genieten en kennis te laten maken met de regio’s Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de aangrenzende regio’s. Dit doen we door middel van het organiseren van een jaarlijkse fiets- en wandelvierdaagse tijdens het Hemelvaarts-weekend.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens neem dan gerust contact op via: info@vierdaagsealblasserwaard.nl

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Hâneker is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Den Hâneker.


Geen garantie op juistheid

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. De organisatie van Vierdaagse Ablasserwaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij registeren naast NAW gegevens en telefoonnummer ook uw rekeningnummer, nodig voor het innen van het inschrijvingsgeld (bij voorinschrijving). Andere gegevens worden door ons niet geregistreerd. De inschrijvingen worden opgeslagen bij Formdesk.

Uit praktische overweging worden een aantal gegevens afgedrukt voor het inschrijfproces. Dit is nodig om voor de ingeschreven personen te controleren of de betaling goed is ontvangen en om na te gaan wat het inschrijfnummer is, wanneer je je meldt bij de start van het evenement en je niet je inschrijfnummer meer weet. Daarnaast wordt de voor en achternaam genoteerd op de stempelkaart, zodat deze in geval van verlies kan worden teruggevonden. Wij proberen altijd zo min mogelijk gegevens af te drukken of op te schrijven.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het verwerken van je deelname aan de Vierdaagse Alblasserwaard, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als je een contact- of aanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door het platform zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van Facebook, en Instagram  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Den Hâneker – o.v.v. Vierdaagse Alblasserwaard
Wilgenweg 3
2964 AM  Groot-Ammers
Nederland
E-mail: info@vierdaagsealblasserwaard.nl

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Back To Top